INFO LA KONKO
 
De Oostendse afdeling werd heropgericht in 1987 en telt momenteel ongeveer 20 leden. Deze vereniging is erg actief en organiseerde onder andere in 2000 het 4de Europees Esperantocongres met meer dan 350 deelnemers. Van 17 tot 24 juli  2015 werd het 48e wereldcongres voor Esperantoleraars georganiseerd met 170 deelnemers uit 34 landen.

De belangrijkste taken van de vereniging zijn :
  • esperantocursussen geven op diverse niveaus.
  • gespreksavonden of -middagen houden om de taal te blijven beheersen
  • op diverse manifestaties aanwezig zijn om de eenvoudigheid van de taal aan te tonen
  • de vereniging schetsen in het kader van de Vlaamse Esperantobond, Belgische Esperantofederatie en Wereldesperantobond, met zetel in Rotterdam
  • voordrachten geven over Esperantobijeenkomsten en hun land of streek
  • buitenlandse gasten ontvangen en huisvesten, maar ook samenwerken met andere Vlaamse afdelingen
  • aan esperantobijeenkomsten deelnemen in binnen- en buitenland
  • aan culturele activiteiten deelnemen
lidmaatschapsbijdrage: 30 euro per jaar, 25 euro (elektronische versie) (lid van de Vlaamse Esperantobond), 15 euro per jaar (vriend van La Konko, alleen lid van Oostende). De Vlaamse Esperantobond geeft 6x per jaar een tijdschrift uit, Esperantogroep La Konko geeft 4 à 6x per jaar een elektronische nieuwsbrief uit. Indien u 30 euro betaalt krijgt u beide ,voor 15 euro enkel de elektronische nieuwsbrief van La Konko.
Indien u 25 euro betaalt, dan krijgt u beide elektronisch.
Wie geen internet heeft, krijgt de nieuwsbrief van La Konko op papier.
 
Huidige samenkomsten in OC De Boeie, Kerkstraat 35 (vanaf september 2017):
- elke maandag van 14u00 tot 15u45 : gespreksnamiddag voor gevorderden
- elke maandag van 16u00 tot 17u00 : cursus voor beginners (vanaf oktober 2019)
- maandelijks op maandag van 17u00 tot 19u : bestuursvergadering : +/- 2 maandag van de maand
geen samenkomsten in Paasvakantie, Kerstvakantie, juli en augustus!
 
Bestuur :
- Voorzitter : Anne Brabant, Duinenstraat 72 / 201; anne.brabant@telenet.be
- Ondervoorzitter en penningmeester : Flory Witdoeckt : Wapenplein 17/8, flory2@witdoeckt.be, Tel 059 702914
Secretaris : Marc Cuffez, Elisabethlaan 295, flandrio@hotmail.be
De bestuursvergaderingen gebeuren maandelijks op maandag van 17 tot 19 uur.
 
De Oostendse bestuursleden zijn ook actief in andere Esperanto-organisaties :
- Marc Cuffez : Voorzitter Belgische Sectie Esperantoleraars (ILEI), Voorzitter werkgroep Onderwijs bij IFEF (Spoorweg)
- Flory Witdoeckt : Ondervoorzitter Belgische Esperantofederatie, Ondervoorzitter en penningmeester Europese Esperanto Unie, 
Vertegenwoordiger van België bij Wereldesperantobond (komitatano)

Ereleden : André D'hulster, Thérèse Boudt, Else Huisseune

Algemene vergadering : 2e of 3e maandag januari 17u-19u.

Sinds 2017 zijn er ook voordelen mogelijk door het gebruik van de Uitpas. Enkele keren per jaar kunnen er punten gespaard worden. 

Afbeeldingsresultaat voor uitpas oostende
 
Meer info :  
 
Over Esperanto in Vlaanderen vind je meer bij http://www.esperanto.be
Over Esperanto in Wallonië vin je meer bij www.esperanto-wallonie.be
Over Europa vind je meer informatie bij http://www.europo.eu
Wereldwijd vind je meer informatie bij http://www.uea.org/
Over evenementen vind je meer informatie bij www.eventoj.hu/2017.htm
Over Esperantoleraars zie : www.ilei.info