INFORMATIE

De eerstvolgende informatieavond over Esperanto waarbij de mogelijkheid zal geboden worden om een cursus te volgen gaat door op maandag 26 september 2016 om 17u in de Boeie, Kerkstraat 35.
Meer info bij de bestuursleden van La Konko.
Comments