DIVERSE‎ > ‎

NIEUWSBRIEF 2014/02

Geplaatst 3 mrt. 2014 12:06 door Marc Cuffez

NIEUWSBRIEF    2014/02    NOVAĴLETERO

**

Woord van de Voorzitter - Vortoj de la Prezidanto

Beste leden en vrienden van La Konko
- Nova Estraro - Nieuw bestuur : Vanaf 15 januari heeft La Konko een nieuw bestuur :
Marc Cuffez (voorzitter), Flory Witdoeckt (ondervoorzitter), Anne Brabant (secretaris), Else Huisseune (penningmeester)

- Nova Estraro FEL - Nieuw bestuur VEB : Vanaf 22 februari heeft de Vlaamse Esperantobond een nieuw bestuur : Jo Haazen (voorzitter), André Staes (ondervoorzitter), Marc Cuffez (secretaris), Bart Demeyere (penningmeester), Eddy Van den Bosch (bestuurslid)

Jo Haazen is oud leraar en directeur van de beiaardschool in Mechelen en nu nog professor beiaard aan de universiteit van St-Petersburg, Rusland.

- Cultuurkaarten nog altijd verkrijgbaar aan 2,50 euro (1,50 euro is voor La Konko)

- Voorbereidingen ILEI-konferentie 2015 : 12/3 : vergadering met burgemeester - 23/4 vergadering met ILEI-secretaris Radojica Petrovic uit Servië


SAMENKOMSTEN  -  MAART EN APRIL 2014 - KUNVENOJ

- Conversatienamiddag - Konversacia posttagmezo : elke maandag 14u - 16u :10, 17, 24 en 31 maart en 28 april

- Conversatie-avond met Flory - Konversacia vespero : woensdag 26 maart en 23 april om 18u


ANDERE SAMENKOMSTEN IN ESPERANTOLAND - ALIAJ KUNVENOJ EN ESPERANTIO

Meer info - pli da informoj : www.esperanto.be/kalendaro

- Zaterdag 1 maart : Feest van de Brusselse Esperantogroep EBG van 11u tot 18u, nabij metrostation Munthof.

- Zaterdag 22 en zondag 23 maart : PEKO in Amougies (Henegouwen) met op zaterdag om 14u jaarvergadering van de Belgische Esperanto Federatie - vervoer voorzien vanuit station Ronse

- Zondag 26 april : Dag van de Vlaamse Ardennen met bezoek in de voormiddag aan de “Steenbergse bossen” in Zottegem en in de namiddag het provinciaal archeologisch museum in Velzeke, een organisatie van Esperantogroep La Konkordo, Kortrijk. Afhaling mogelijk in station Zottegem. Deelnameprijs 4 euro.


Comments