DIVERSE‎ > ‎

Nieuwsbrief 2014/03 - Novagxletero

Geplaatst 24 apr. 2014 14:13 door Marc Cuffez

NIEUWSBRIEF    2014/03    NOVAĴLETERO

*

Woord van de Voorzitter - Vortoj de la Prezidanto

Beste leden en vrienden van La Konko
- De voorbereiding tot de 48e ILEI-konferentie van 17 tot 25 juli 2015 gaat verder :
op 23 april was er een vergadering met Radojica Petrovic uit Servië, sekretaris van ILEI. Hij werd ontvangen door de burgemeester, bezocht de jeugdherberg en had een samenkomst met het LKK (lokaal konferentiecomité). Daar werden de data ook aangepast en zal het een 9-daags congres worden met op 18 juli een opening in het stadhus van Oostende. Natuurlijk wordt er ook gerekend op de Oostendse Esperantisten die ja dan nee lid zijn van ILEI om mee te helpen. Daarom graag zo vlug mogelijk een berichtje met wie wat wil/kan doen.
- Van 6 mei tot 22 juli ben ik bijna niet bereikbaar wegens een 6-weekse vakantie naar China en daarna een deelname aan Esperantobijeenkomsten in Polen (met 8u les geven)  en Letland om dan nog wat vakantie te nemen en te eindigen in Litouwen. Dit betekent dat Flory gedurende die periode het voorzitterschap van La Konko overneemt.

- Zamenhoffeest op 7 december om 12u - meer info : wwwi.lakonko.be - info@lakonko.be


SAMENKOMSTEN  -  MEI TO JULI  2014 - KUNVENOJ

- Conversatienamiddag - Konversacia posttagmezo : elke maandag 14u - 16u :5, 12, 19, 26 mei en 2, 16, 23 juni

- Conversatie-avond met Flory - Konversacia vespero : woensdag 28 mei en 25 juni om 18u


ANDERE SAMENKOMSTEN IN ESPERANTOLAND - ALIAJ KUNVENOJ EN ESPERANTIO

Meer info - pli da informoj : www.esperanto.be/kalendaro

zie ook www.eventoj.hu/2014.htm of www.lakonko.be

- Zaterdag 10 mei : Open dag bij Wereldesperantobond in Rotterdam : www.uea.org

- 17 tot 24 mei : congres van IFEF (spoorweg) in San Benedetto del Tronto, Italio, www.ifef.net
- 20 tot 27 juni : 24a Internacia kongreso de Esperanto, Bydgoszcz, Pollando
- 28 juni tot 5 juli : 50aj Baltaj Esperantotagoj en Jegalva, Latvio
- 19 tot 25 juli : 47a ILEI Konferenco en Montevideo, Urugvajo
- 26 juli tot 2 augustus : 99a Universala kongreso en Buenos Aires, Argentinio met 5 Belgen waaronder Yola Steyaert uit Oostende
- 4 tot 11 oktober : 22e Internacia Esperanto semajno en Salou, Katalunio

Activiteiten voor september en oktober, graag overmaken aan de voorzitter voor 25 juli !
Comments