DIVERSE‎ > ‎

NIEUWSBRIEF 2014 / 04

Geplaatst 2 sep. 2014 10:19 door Marc Cuffez

NIEUWSBRIEF    2014/04    NOVAĴLETERO

*

Woord van de Voorzitter - Vortoj de la Prezidanto

Beste leden en vrienden van La Konko
- Sinds eind juni ben ik algemeen secretaris geworden van de Internationale vereniging Esperantotur met zetel in Bydgoszcz, Polen. Op de algemene vergadering van 21 en 22 juni werd ook beslist om het 25e congres van Esperantotur in Oostende te houden, samen met de ILEI konferentie, dit met goedkeuring van het bestuur van ILEI. Door het overlijden van Andrzej Grzebowski, stichter en voorzitter van Esperantotur, op 8 augustus is er nog niets geweten over de toekomst van de vereniging.
- De voorbereiding tot de 48e ILEI-konferentie van 17 tot 25 juli 2015 gaat verder :
a) vergadering te Oostende op woensdag 10 september om 18u
b) vergadering te Antwerpen op zaterdag 20 september om 12u30
- Zamenhoffeest op 7 december om 12u - meer info : www.lakonko.be - info@lakonko.be - inschrijven tot 25 november


SAMENKOMSTEN  - SEPTEMBER - OKTOBER  2014 - KUNVENOJ

- Conversatienamiddag - Konversacia posttagmezo : elke maandag 14u - 16u : 1, 8, 15, 22, 29 sep en 6, 13 en 20 oktober
- Voorbereiding ILEI Konferentie Oostende : woensdag 10 september om 18u
- Voordracht : Maleisië en Singapore door Yola Steyaert : woensdag 24 september om 18u
- Voordracht : Rijeka en 10e EEU congres door Flory Witdoeckt : woensdag 22 oktober om 18u


ANDERE SAMENKOMSTEN IN ESPERANTOLAND - ALIAJ KUNVENOJ EN ESPERANTIO

Meer info - pli da informoj : www.esperanto.be/kalendaro

zie ook www.eventoj.hu/2014.htm of www.lakonko.be
- 20 september 14u : Algemene vergadering Vlaamse Esperantobond, Antwerpen
- 4 tot 11 oktober : 22e Internacia Esperanto semajno en Salou, Katalunio
- 15 tot 16 november : 26a Europa Rendevuo en Stella-Plage, Francio
- 21 november : 41a Malferma tago de UEA, Rotterdam
- 27 december tot 3 januari : 31a Internacia Festivalo en Jülich, Germanio
- 27 december tot 3 januari : 13a Novjara Renkontigxo en Bitburg, Germanio

Comments