DIVERSE‎ > ‎

NIEUWSBRIEF 2014 / 05

Geplaatst 27 okt. 2014 11:25 door Marc Cuffez   [ 4 nov. 2014 02:31 bijgewerkt ]

NIEUWSBRIEF    2014/05    NOVAĴLETERO

*

Woord van de Voorzitter - Vortoj de la Prezidanto

Beste leden en vrienden van La Konko
- November betekent terug de vernieuwing van het lidgeld. Graag dus 25 euro (lid) of 13 euro (vriend) van La Konko. Wie 25 euro betaalt ontvangt ook Horizontaal, het maandblad van de Vlaamse Esperantobond (formulier bezorgen aan voorzitter of penningmeester)
- De voorbereiding tot de 48e ILEI-konferentie van 17 tot 25 juli 2015 gaat verder :
a) vergadering te Oostende op vrijdag 17 oktober om 15u met Radojica Petrovic (Servië)
b) vergadering te Oostende op zaterdag 13 december (LKK)

SAMENKOMSTEN  - NOVEMBER - DECEMBER 2014 - KUNVENOJ

- Conversatienamiddag - Konversacia posttagmezo : elke maandag 14u - 16u : 3,10,17 en 24 november en 1,8,15 december
- Voorbereiding ILEI Konferentie Oostende : woensdag 10 december om 18u
- Voordracht : Maleisië en Singapore door Yola Steyaert : woensdag 26 november om 17u
- Zamenhoffeest op zondag 7 december om 12u

 • aperitief - aperitivo

 • koude schotel met vis en vlees - malvarma plado kun fisxo kaj viando

 • Vegetarische schotel kan niet - Vegetara plado ne eblas !

 • koffie / thee en taart - kafo / teo kaj torto

 • Zingen van liedjes en tombola - Kanti kantojn kaj tombolo

 • Alle dranken incl van 12u tot einde - Cxiuj trinkajxoj inklusive de 12a gxis fino

 • Prijs 20 euro - prezo 20 euroj

 • Inschrijven tot 25 november - eblas aligxi gis la 27an de novembro

 • Rekening / Konto : BE27 0014 7012 9673

 • Kom alleen als u betaald hebt ! - Venu nur se vi antaupagis antau la 27an de nov !

 • Adreso : Antaua Albertlernejo, Ooststraat 29, 10 minutoj piede de la stacidomo

ALIAJ KUNVENOJ EN ESPERANTIO

Meer info - pli da informoj : www.esperanto.be/kalendaro / www.lakonko.be / www.eventoj.hu/2014.htm

- 15 tot 16 november : 26a Europa Rendevuo en Stella-Plage, Francio
- 21 november : 41a Malferma tago de UEA, Rotterdam
- Zaterdag 28 februari om 14u : Algemene Vergadering Vlaamse Esperantobond in Dienstencentrum De Boeie, Kerkstraat, Oostende


Comments