DIVERSE‎ > ‎

Nieuwsbrief 2015 / 01

Geplaatst 15 dec. 2014 09:20 door Marc Cuffez   [ 15 dec. 2014 09:23 bijgewerkt ]

NIEUWSBRIEF    2015/01    NOVAĴLETERO

*

Woord van de Voorzitter - Vortoj de la Prezidanto

Beste leden en vrienden van La Konko
Eerst en vooral namens het bestuur de beste wensen voor 2015 en een vreugdevol, gezond en gelukkig Esperantojaar !
De voorbereiding tot de 48e ILEI-konferentie van 17 tot 25 juli 2015 gaat verder :
Verschijning van de inschrijfformulieren eind december in het tijdschrift van ILEI en op de webstek www.ilei.info en op papier verkrijgbaar in het lokaal vanaf 14 januari. De 1e inschrijfperiode eindigt op 28 februari.
Betaling kan via rekening : BE54 0001 6318 3197 van ILEI bij de Wereldesperantobond te Rotterdam met als mededeling : por ILEK-A - ILEI-Konferenco 2015

SAMENKOMSTEN  - NOVEMBER - DECEMBER 2014 - KUNVENOJ

- Conversatienamiddag - Konversacia posttagmezo : elke maandag / lunde  14u - 16u : 5,12,19 en 26 januari, 2, 9, 16 en 23 februari
- Nieuwjaarsviering met administratief en financieel verslag en een gratis drankje : woensdag 14 januari vanaf 18u30
- Conversatie-avonden met voorbereiding ILEI congres : woensdagen 28 januari en 25 februari om 18u - Vanaf maart verandert deze avond naar de maandag !
- Zaterdag 7 maart (nieuwe datum!) om 14u : Algemene Vergadering Vlaamse Esperantobond in Ontmoetingscentgrum De Boeie, Kerkstraat 35, Oostende - ‘s morgens bestuursvergadering Vlaamse Esperantobond in lokaal La Konko

ALIAJ KUNVENOJ EN ESPERANTIO

Meer info - pli da informoj : www.esperanto.be/kalendaro / www.lakonko.be / www.eventoj.hu/2015.htm
- 8 Mezoriento kunveno in Hammamet, Tunesië : 28 maart tot 2 april
- PSI : 3 tot 10 april in Winterberg
- 67e Spoorwegcongres : 16 - 23 mei in Kunming, China

- 25 jul tot 1 aug : 100e Wereldcongres in Rijsel : ingeschreven op 15 dec : 652 personen uit 52 landen waarvan 37 Belgen (in 2016 : Nitra, Slovakije) - www.uea.org
- 2 tot 9 aug : 71e Wereldjongerencongres in Wiesbaden (2016 : Wroclaw) - www.tejo.org
- 8 tot 15 aug : 88e SAT-congres in Nitra, Slovakije
Comments