DIVERSE‎ > ‎

Nieuwsbrief 2015/03

Geplaatst 27 apr. 2015 10:06 door Marc Cuffez


NIEUWSBRIEF    2015/03   NOVAĴLETERO

*

Woord van de Voorzitter - Vortoj de la Prezidanto

Beste leden en vrienden van La Konko
Lid worden van ILEI kan nog : 22 euro met papieren tijdschrift 4x per jaar of 12 jaar met het tijdschrift via elektronische post.
De voorbereiding tot de 48e ILEI-konferentie van 17 tot 25 juli 2015 gaat verder :
Verschijning van de inschrijfformulieren eind december in het tijdschrift van ILEI en op de webstek www.ilei.info. Er kan alleen nog ingeschreven worden via het internet. De 2e inschrijfperiode eindigt op 31 mei. Tot dan  zijn de inschrijfkosten voor de conferentie 60 euro voor leden en 75 euro voor niet-leden. Jongeren onder de 30 en gehandicapten betalen 30 euro.
Betaling kan via rekening : BE27 0014 7012 9673 van Esperantogroep La Konko met als mededeling : ILEI-Konferenco 2015. Personen die voor 1 dag komen kunnen de dag zelf 30 euro betalen. Tot op heden zijn er 111 personen uit 28 landen ingeschreven.


SAMENKOMSTEN  - MEI JUNI- KUNVENOJ

- Conversatienamiddag - Konversacia posttagmezo : elke maandag / lunde  14u - 16u : 4, 11,18 mei en 1, 8, 15,22 en 29 juni
- Conversatie-avonden met voorbereiding ILEI congres : woensdagen 27 mei, 10 en 24 juni om 18u
- Samenkomsten LKK Konferentie in de jeugdherberg : zaterdag 6 juni en maandag 29 juni om 10u.

- Zaterdag 27 juni om 12u : Viering einde werkjaar La Konko in Rest. Koninginnehof (Bosje)
Meer info volgt door Liliane Ketelers.

ALIAJ KUNVENOJ EN ESPERANTIO

Meer info - pli da informoj : www.esperanto.be/kalendaro / www.lakonko.be / www.eventoj.hu/2015.htm
- - 25 jul tot 1 aug : 100e Wereldcongres in Rijsel : ingeschreven op 26 apr : 2289 personen uit 77 landen (in 2016 : Nitra, Slovakije) - www.uea.org
- 2 tot 9 aug : 71e Wereldjongerencongres in Wiesbaden (2016 : Wroclaw) - www.tejo.org
- 8 tot 15 aug : 88e SAT-congres in Nitra, Slovakije


Comments