DIVERSE‎ > ‎

Verslag Alg Verg 11 jan 2016

Geplaatst 13 jan. 2016 09:53 door Marc Cuffez
1) Verwelking door de voorzitter en nieuwjaarswensen

2) Administratief verslag :  werkjaar 2015
    - gespreksnamiddagen met Germain : 35 maal
    - gespreksavonden met Marc en Flory : 9 maal waarvan enkele voor de voorbereiding van de ILEI Conferentie
    - 1 voordracht op 8 apr : Poëzie door Anne Brabant

    graag wat meer voordrachten in 2016 : 
     +/- 2 à 3 maand vooraf doorgeven aan Marc (mar/apr voor 21/1; mei/jun voor 25
 maart)
     Let op : 2de of 4de maandag en niet in vakanties ofwel op maandag om 14u

3) Financieel resultaat : 
- is positief
   Door de verhuis naar De Boeie moeten we de huur van de Albertschool niet meer betalen : 25 euro per maand (300 euro per jaar). Wel moeten we nu de drank afnemen bij de Boeie en hebben we slechts toegang op maandagnamiddag vanaf 14u

4) Leden : 
Sommigen moeten nog betalen

5) Bestuur : 
Else Huisseune heeft ontslag genomen als penningmeester en bestuurslid. Voor haar functie als penningmeester is slechts 1 kandidaat : Flory Witdoeckt.
Marc en Anne zijn bereid om hun functie te behouden : 
Nieuw bestuur : 
- Marc Cuffez  : voorzitter
- Flory Witdoeckt : vice-voorzitter en penningmeester
- Anne Brabant : secretaris

6) Erelid : 
Marc stelt voor om Else Huisseune op te nemen als erelid van La Konko. Zij was vanaf 1997 tot nu bestuurslid van La Konko. Dit wordt unaniem aanvaard.
Dit betekent dat Else vanaf heden de 13 euro als vriend van La Konko niet meer hoeft te betalen.
Haar loopbaan als bestuurslid is als volgt : 
- Vanaf 1997 : penningmeester
- Vanaf 2000 : voorzitter
- Vanaf 2006 : secretaris
- Vanaf 2011 tot heden : penningmeester
Proficiat Else en bedankt !

Hierbij nog een overzicht van de andere bestuursleden : 
- Marc Cuffez : 1992 : secretaris - 2006 tot heden : voorzitter
- Flory Witdoeckt : 1992 : vice-voorzitter - 2000 : bestuurslid - 2006  tot heden : vice-voorzitter
- Anne Brabant : secretaris sinds 2013.

7) Diverse : 
- De voordracht van Marc over Indonesië op maandag 22 februari zal starten om 16u30 in plaats van 17u, op vraag van het bestuur
- Vanaf maart zijn er terug gespreksavonden op maandag vanaf 17u 
-  Zamenhoffeest : Flory zal, als voorzitter van BEF, op de BEF-vergadering van 26 maart te Loverval (Charleroi) voorstellen om minder Zamenhoffeesten te organiseren zodat elke groep die het wenst dit afwisselend kan organiseren en de anderen naar een ander Zamenhoffeest moeten kunnen gaan.
Ook is de opmerking gekomen dat indien het nog eens in Oostende is, dat alles moet gebeuren door externe personen (vb traiteur, eten/drank,...)

Nadien werden we hartelijk ontvangen door Flory met brood met Tonijnsla, een lekkere witte dame met warme chocolade en een Leffe.
Comments